Change the Story
Avrupa çapında yeni iklim hikayeleri yaratmak

Öğrenme Kaynakları

“Hikayeni Değiştir” projesi kapsamında öğretmenleri desteklemek için öğrenme kaynakları oluşturulmuştur.

Bu kaynaklar, etkinlikler, ders planları, pedagojik çerçeve gibi örneklerden oluşmaktadır.Öğrenme kaynakları 4 aşamayı kapsamaktadır.

  • Geçmiş anlamak: Yaşadığımız yerdeki büyüklerimizden geçmişten günümüze iklimin nasıl değiştiği, iklim krizinin yaşadığımız yere etkileri üzerine iklim hikayeleri toplamak.
  • Bugün harekete geçmek: Yaşadığımız yerde iklim krizine karşı harekete geçen kişilerle bir araya gelmek, iklim krizine karşı neler yapılabileceğini araştırmak.
  • Yarın için yeni hikayeler oluşturmak: Öğrencilerin İklim krizinin kendi toplumlarında nasıl ele alınacağına dair ilgi çekici yeni hikayeler oluşturmak için dijital teknolojiyi kullanmaları ve bunları diğer ülkelerdeki ortak okullarla paylaşmaları.
  • Aktif vatandaşlık: İklim krizini ele almak için yaşadığımız toplumla birlikte faaliyetleri belirlemek ve teşvik etmek.

Öğrencilerin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile ilgili kendi hikayelerini oluşturmaları için Türkiye'den üç pilot okulla çalıştık. Bu okullarda öğretmenler için öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri çeşitli sunumlar ve etkinlikler hazırladık. Aşağıdaki linklerde proje kapsamında geliştirdiğimiz öğrenme çerçevemizi, projenin genel pedagojik çerçevesini ve proje sırasında hazırladığımız iklim değişikliği ve dijital hikaye oluşturma süreciyle ilgili kaynakları ve etkinlikleri bulabilirsiniz.

Dijital hikaye hazırlama sunumları

Projemizin pedagojik çerçevesi ile ilgili detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz.