Öğrenme Kaynakları

“Hikayeni Değiştir” projesi kapsamında öğretmenleri desteklemek için öğrenme kaynakları oluşturulmuştur.

Bu kaynaklar, etkinlikler, ders planları, pedagojik çerçeve gibi örneklerden oluşmaktadır.Öğrenme kaynakları 4 aşamayı kapsamaktadır.

  • Geçmiş anlamak: Yaşadığımız yerdeki büyüklerimizden geçmişten günümüze iklimin nasıl değiştiği, iklim krizinin yaşadığımız yere etkileri üzerine iklim hikayeleri toplamak.
  • Bugün harekete geçmek: Yaşadığımız yerde iklim krizine karşı harekete geçen kişilerle bir araya gelmek, iklim krizine karşı neler yapılabileceğini araştırmak.
  • Yarın için yeni hikayeler oluşturmak: Öğrencilerin İklim krizinin kendi toplumlarında nasıl ele alınacağına dair ilgi çekici yeni hikayeler oluşturmak için dijital teknolojiyi kullanmaları ve bunları diğer ülkelerdeki ortak okullarla paylaşmaları.
  • Aktif vatandaşlık: İklim krizini ele almak için yaşadığımız toplumla birlikte faaliyetleri belirlemek ve teşvik etmek.

Dijital araçların kullanımı ve dijital yeterliliklerin geliştirilmesi, tüm öğrenim sürecinde işleyen bir tema olacaktır. Şu anda Türkiye’den 3 pilot okulla çalışmaktayız. Eğer bu projede gönüllü olarak yer almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm öğrenme kaynaklarımızı 2021 yılının sonuna kadar paylaşmayı planlamaktayız.

Teknoloji Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ve Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) yaklaşımlarını uyarlayarak iklim krizi eğitimi için oluşturduğumuz pedagojik çerçeveye bu linkte ulaşabilirsiniz: Pedagojik Çerçeve-Pedagogical Framework

Pedagojik çerçeveye göre oluşturduğumuz öğrenme çerçevesine ise bu linkten ulaşabilirsiniz: Öğrenme Çerçevesi-Learning Framework

Projenin genel çerçevesine ise bu linkten ulaşabilirsiniz: Projenin DNA’sı-Project DNA