Değerlendirme

Proje kapsamında öğrencilerin edindikleri kazanımları değerlendirebilmek için bir farklı sınıf seviyelerine uygun değerlendirme rubrikleri geliştirilmiştir. Rubriklerin ilk taslağına buradan ulaşabilirsiniz: Değerlendirme Aracı-Assesment Tool