Change the Story
Avrupa çapında yeni iklim hikayeleri yaratmak

Değerlendirme

Yeterliliklerin değerlendirilmesi projemizin önemli bir aşamasıydı. Bu aşamada Türkiye'deki pilot okullarımızda hem öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri hem de öğretmenlerin değerlendirmeleri için iki tane rubrik kullandık. Ayrıca öğretmenlerimiz proje süresince öğrencileri gözlemlediler. Hem öğrenciler hem de öğretmenlerle online görüşmeler yaparak onların proje süresince edindikleri deneyimler hakkında bilgi sahibi olduk.

Değerlendirme için kullandığımız rubrikler:

  1. Change the Story Değerlendirme Rubriği
  2. Digital Hikayeleri Değerlendirme Rubriği

Proje sırasında hazırladığımız raporlar:

  1. Araştırma Raporu (IO-1 Report): Dijital yeterliliklerin ve iklim değişikliği eğitiminin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma raporu
  2. Değerlendirme Raporu (IO5 Report): Yeterliliğe dayalı değerlendirme kılavuzu

Projeye katılan öğrencilerden ve öğretmenlerden gelen bazı geri dönütler

Öğrenciler

Çok keyif aldım bu projede, ileride herkesi bu tarz projelere davet etmek isterim, doğaya zararları yerine yararları dokunmasını isterim.

Olumsuz duygulara kapılmaktansa, olumlu duygulara kapılıp birlik olup bu iklim krizi durdurabileceğimizi fark ettim.

İklim krizini önlemek olarak düşündüm, tek başımıza değil de hep birlikte iklim krizini önleyecekmişiz gibi hissetim hikayemi oluştururken.

Bu projede canva, pexels ve google drive kullandım. Canva’nın bileşenlerini kes, kopyala yapıştır yaptım, fotoğraf, video, metin eklemeyi öğrendim. Dijital hikayeyi görsele dökmeyi, video oluşturmayı da öğrendim.

Öğretmenler

Bana ve öğrencilerime çok katkısı olduğunu düşündüğüm bir proje oldu. Çok zevkliydi hala da devam ediyoruz zaten çalışmaya yani böyle projelerde yer almak çocuklar için çok güzel. Şimdiden bu farkındalıkları kazanmaları bence çok güzel bir proje olduğunu gösteriyor. Benim için de aynı şekilde bu kadar etkin bir bilgiye sahip değildim. Bu kadar farkında değildim bu durumun. Benim için çok etkili, çok güzel bir proje oldu.

Düşündüğümüz zaman projenin konusu çok ayaklıydı ve her noktadan da çocuklara ulaştı. Projede biz kendine güvenen, sorunlarla başa çıkabilen çocuklar yetişmesini istiyorduk ve program da bunu sağladı. Bu projeyle disiplinler arası geçişi de sağlamış olduk. Saygının, hoşgörünün, nezaketin olduğu bir ortamdı, çok güzeldi. Bu noktada da kazanımlar sağlandı.