Change the Story
Avrupa çapında yeni iklim hikayeleri yaratmak

Proje Hakkında

Hikayeni Değiştir (Change the Story) Erasmus+ AB Projesi

2019-2022

Temel Amaç:

Bu projenin amacı, öğrencileri dijital teknolojileri kullanarak iklim krizi hakkında güçlü, merak uyandırıcı hikayelerle güçlendirmeyi, geliştirmeyi ve bu hikayeler sayesinde diğer kişilere de ilham vermeyi hedeflemektedir. Projede İngiltere, Türkiye, Macaristan, İtalya ve Avusturya olmak 5 ülke yer almaktadır. Projede ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerle çalışılmaktadır.

Dijital hikaye anlatıcılığı, video, görüntü ve ses gibi dijital araçların kullanılarak, anlatıların oluşturulmasını ve bu anlatıların dijital medya (ör, sosyal medya, blog) aracılığıyla da paylaşılmasını ve yayılmasını ifade eder. Bu projede, iklim krizi konusunda öğrencilerin araştırma ve gözlem yaparak, iklim krizinin nedenleri ve sonuçları hakkında dijital araçları kullanarak bilimsel hikayeler oluşturmaları hedeflenmektedir.

Dijital Hikayelerin içeriği:

 • Yerel kaynaklardan gelen örnekler: Yaşadığınız toplumun iklim krizine sebep olan faaliyetleri neler ya daiklim krizi ile birlikteyaşadığınız yerde ne gibi değişiklikler olmaktadır. (iklim krizinin nedenleri ve sonuçları)
 • İklim krizini azaltmak ya da uyum sağlamak üzerine yerel çalışmalardan örnekler: Bu konuda yaşadığınız yerde ne gibi projeler yapılıyor?
 • Gelecek için iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik umut verici projeler: Öğrenciler tarafından oluşturulmuş yaratıcı ve yeni bilimsel hikayeler.

Change the Story projesi ile öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen kazanımlar:

 • İklim krizi ile ilgili konuları araştırma, sorgulama becerilerini geliştirir (araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme)
 • Fen bilimleri, Matematik, Tarih, Coğrafya, Dil gibi farklı öğrenme alanlarını ilişkilendirir (disiplinler arası öğrenme sağlar).
 • İklim krizi okur yazarlığını geliştirir. İklim krizinin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini ve sürdürülebilir çözümleri fark eder.
 • Araştırma, iletişim kurma, empati kurma, yaratıcılık becerilerini geliştirir.
 • 21. yüzyıl becerilerinden dijital okur yazarlık becerileri gelişir. Dijital araçların kullanımına dair özgüvenleri artar.
 • Farklı ülkelerle ve kültürlerle dijital teknolojiyi kullanarak iletişim kurma becerisi kazandırır. Projede yer alan diğer ülkelerdeki öğrencilerle ve öğretmenlerle iletişime geçerler. Farklı ülkelerde iklim krizinin etkilerini onların geliştirdikleri dijital hikayeler üzerinden öğrenirler. Kendi hikayelerini paylaşırlar.

Change the Story projesi ilehedeflenen sonuçlar:

 • Öğrenciler dijital hikayelerini oluştururken, iklim krizi ile ilgili bir araştırma sorgulama sürecine girerler. Böylece, araştırma ve planlama becerileri gelişir.
 • Öğrenciler iklim krizinin yaşadıkları toplumu nasıl etkilediğini anlarlar ve kendilerinin neler yapabilecekleri konusunda bir anlayış geliştirirler.
 • Öğrenciler kendi sorumluluklarının, rollerinin farkına varırlar ve aktif vatandaşlık bilinci kazanırlar.
 • Dijital hikayelerin kısa ve öz bir şekilde nasıl kullanılabileceğini, nasıl ulaşılabilir olabileceğini anlarlar.
 • Kültürler arası beceri kazanırlar.
 • Okullar dijital hikaye anlatıcılığının potansiyelini fark ederler.
 • Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dijital yeterlilikleri geliştirilir.
 • Dijital teknoloji ve hikaye anlatım teknikleri kullanılarak öğretim materyalleri geliştilir.
 • Bu kapsamda dijital hikayeler olarak öğrenciler senaryo yazma, video çekme, ses, kurgugibi konularda bilgi sahibi olurlar ve bizzat iklim krizinin ile ilgili kendi videolarını oluştururlar.
 • Öğretmenler Moodle platformu üzerinden ders oluşturmayı öğrenerek diğer ülkelerle iletişime geçebilir ve öğrencilerinin dijital hikayelerini paylaşabilirler.

Project flyer
Proje broşürünü indirin