Change the Story

Bu projenin temel amacı gençlerin dijital teknolojileri kullanarak iklim değişikliği ile ilgili dikkat çekici hikayeler geliştirmeleri için onları güçlendirmek ve geliştirdikleri hikayeleri başkalarıyla paylaşmalarını ve ilham vermelerini sağlamaktır. Bu hikayeler iklim değişikliğinin yerelde topluma etkileri üzerine yerel kaynaklardan elde edilmiş hikayeler olabileceği gibi, gençlerin hayal ettikleri geleceği keşfetmeleri için tamamen kendi oluşturdukları yeni hikayeler de olabilir.

Dijital hikaye anlatma tekniğinin bir eğitim yaklaşımı olarak kullanılması “Hikayeyi Değiştir” projesinin anahtarıdır. Dijital hikaye anlatma tekniği öğretmenler ve öğrenciler için güçlü bir araçtır. Dijital hikaye anlatma tekniği bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanıcılarının özgürce yeni hikayeler oluşturmaları ve yaratıcı hikaye anlatıcısı olabilmelerine için olanak sağlar. Dijital hikaye anlatma tekniği gençlere sınırları aşarak tecrübelerini paylaşmalarına yardımcı olur. Bu projenin ortakları İngiltere, Macaristan, Avusturya ve İtalya’dır.

Bu projede okullarla üç aşamada çalışmayı planlamaktayız:

  1. Aşama- Keşfetme (Kasım 2019-Şubat 2020): Okullarla iletişime geçerek şu anki durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda okulun ihtiyaçlarına göre eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanması. Okullarla yüz yüze görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar tespit edilecektir.
  2. Aşama- Planlama (Mart-Aralık 2020): Okullarda “Hikayeyi Değiştir” projesinin eğitimlerinin uygulanabilmesi için planlamanın yapılması. Bu kapsamda çalışma planı, konular, yaş grupları belirlenerek, iklim değişikliği ve dijital öğrenme ile ilgili öğrencilerin yeni ve yaratıcı hikayeler oluşturabilmeleri için eğitim yaklaşımları belirlenecektir.
  3. Aşama- Uygulama ve Değerlendirme (Mart-Temmuz 2021): Eğitim-öğretim etkinliklerinin son halini verdikten sonra okullarda pilot uygulama yapılacaktır. Uygulamadan önce öğretmenlerin ve öğrencilerin bu kaynakları kullanılabilme becerilerini geliştirmek için eğitimler düzenlenecektir. Pilot çalışma sırasında öğrencilerin öğrenme çıktıları değerlendirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

All fields are required.