Change the Story
Avrupa çapında yeni iklim hikayeleri yaratmak

“Change the Story” (Hikayeni Değiştir) projesi iklim krizi, vatandaşlık bilinci ve dijital yeterlilik hakkında uygulamalı eğitimler sunmaktadır.

Hikayeler çevremizdeki dünyayı anlamanın ve anlamlandırmanın etkili bir yoludur. Peki gençlerin iklim krizine dair duydukları hikayeler güçlendirici mi? Daha iyi hikayeleri var mı? Hikayeyi değiştirebilirler mi?

“Change the Story” projesi aracılığıyla öğrenciler, insanların iklimi nasıl etkilediğini, bazı insanların şimdi bunu ele almak için nasıl davrandıklarına dair kanıtları keşfedecek ve iklim krizinin bugünden geleceğe nasıl ele alınmasını istediklerine dair kendi hikayelerini üreteceklerdir.