Change the Story
Új klímatörténetek létrehozása egész Európában.

Tananyag

Kedves Pedagógusok!

A következőkben egy, a klímaváltozással kapcsolatos tananyagot szeretnénk bemutatni Önöknek.

Ennek segítségével átfogó képet adhatnak tanítványaiknak a klíma, klímaváltozás témakörében. Egy helyre gyűjtöttük azokat a fontos témákat, amelyek összefüggenek a klímaváltozással, valamint települési szintre helyeztük azokat. Mindemellett hangsúlyt fektettünk arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a cselekvési lehetőségeket, amelyeket személyes életükben tehetnek azért, hogy elkerüljük a megjósolt, komolyabb változásokat.

A tananyag fő célja, hogy a gyerekek ne klímadepresszióban szenvedjenek, hanem felismerjék, érezzék, hogy tudnak cselekedni, ezáltal pozitívan álljanak a jövőhöz.

A diákok a tananyag elvégzése végén olyan hathatós történeteket alkothatnak a klímaváltozásról a digitális technológia felhasználásával, melyek segítségével kommunikálhatják az eredményeiket és másokat is lelkesíthetnek, buzdíthatnak arra, hogy tegyenek a vágyott jövő eléréséért. A kipróbálási szakasz végén – amennyiben a diákok is egyetértettek vele – ezek a digitális történetek kikerültek erre a honlapra, ahol bárki megismerheti azokat. A tananyagot felhasználó többi pedagógust is arra bíztatjuk, hogy ösztönözzék diákjaikat ilyen történetek megalkotására, amelyeket az iskola honlapján vagy más digitális felületein lehet megjeleníteni.

Hogyan épül fel a tananyag?

1. kurzus – Elméleti alapozás:

A kurzus első részében bemutatjuk, mi is az a storytelling, avagy történetmesélés. Ajánlunk könyvet, cikket róla, valamint olyan történeteket, személyeket, témákat, amelyekkel inspirálhatják diákjaikat. A végére pedig egy gyűjteményt tettünk be, amelyben azokról a digitális platformokról írtunk rövid ismertetőt, amelyek segítségével a tanulók elkészíthetik digitális történeteiket.

A második részben a klímaváltozással kapcsolatban kínálunk rövid videókat, grafikonokat, cikkeket, adatokat stb., melyek segítségével megismertethetik diákjaikkal ezt a szerteágazó témát. Valamint ajánlunk olyan, már meglévő tananyagokat (modulokat, web-quest-eket), melyeket a tanórák keretében lehet elvégezni.

A harmadik részben az interjú készítéshez nyújtunk röviden segítséget.

2. kurzus – Cselekedjünk!

Ebben a kurzusban arra koncentrálunk, hogy mit tehetünk a saját életünkben most, a mai naptól, hogy csökkentsük a klímaváltozás negatív hatásait. Számos cikk, ábra, grafikon, videó stb. mutat be jó ötleteket azzal kapcsolatban, hogy személyes életünkben milyen döntéseket hozhatunk, milyen változtatásokat tehetünk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. A kurzus végére összeáll egy ötletgyűjtemény (a mellékelt excel táblázatba lehet beírni), ezzel lehet tovább dolgozni. A cél az, hogy ezekből minden tanuló kiválasszon legalább egy tevékenységet, amit onnantól kezdve megvalósít a saját életében.

3. kurzus – A múlt

Ez a kurzus arról szól, hogyan ismerhetik meg saját településükön azokat a történéseket, amelyek akár pozitív, akár negatív irányban befolyásolták a klímaváltozást. A kipróbálási szakaszban váci iskolákkal dolgoztunk együtt, ezért ez a rész specifikusan Vácra lett kidolgozva. A váci minta alapján mindenki kialakíthatja a saját településén történtek szerinti anyagot.

4. kurzus – A jelen

A múlt megismerése után képet kaphatunk arról, hogy milyen hatásai vannak a múltbéli eseményeknek napjainkban. Emellett megkeressük, milyen tevékenységek zajlanak jelenleg a helyi közösségben, amelyek segítenek csökkenteni a klímaváltozás negatív hatásait. A kurzus végére a tanulók elkészítik a múltból a jelenbe tartó történeteiket.

5. kurzus – A jövő

Azt jól látjuk, milyen jövő felé haladunk, ha a jelenlegi életvitelünket folytatjuk. Eben a kurzusban a diákok megálmodnak egy vágyott jövőt, ezt bemutatják rajzok, fogalmazások, egyéb művek segítségével. Majd a backcasting módszer segítségével megnézzük, mit kell tennünk most azért, hogy a vágyott jövőt elérjük. A kurzus végére elkészülnek a digitális történetek, melyben a diákok elmondhatják, mit tanultak a múltból és milyen jövőben szeretnének élni.

Online segédlet pedagógusoknak

Letölthető tananyag

Bevezető

1. Elméleti alapozás

2. Cselekedjünk!

3. A múlt

4. A jelen

5. A jövő

A projekt pedagógiai háttere:

Ahhoz, hogy a projekt céljait elérjük, és fel tudjuk mutatni az eredményeket, a projekt keretén belül a TPACK (Technology, Pedagogy And Content Knowledge) pedagógiai modellt használjuk. Ez a széles körben alkalmazott modell bemutatja a tanárok tartalmi-pedagógiai-technológiai ismereteit, tudását.

A TPACK a Technology, Pedgogy és Content szavakból alkotott mozaik szó, ezekre van szüksége a tanároknak ahhoz, hogy a modern technológiát alkalmazzák a tanóráik során. Ábrázolására három, egymásba fonódó kört használnak.

A TPACK modellről olvashatnak rövid ismertetőt itt és itt.

Angol nyelvű ismertetőt pedig itt találnak.

1. A projektre vonatkozó TPACK keretrendszer vázlat:

A következő ábrán a diagrammot a projektnek megfelelően töltöttük ki.

A legtöbb tanár számára két eleme ismerős lehet saját képzésük és szakmai fejlődésük alapján:

  • a tartalmi ismeretek (CK – mit tanít, szaktárgyi ismeretek: ez a mi esetünkben speciálisan a klímaváltozás és a klímaválság) és a
  • pedagógiai ismeretek (PK – hogyan tanít, didaktika: jelen esetben a klímaváltozás és klímaválság tanításának hatékony módjai).

Ehhez jönnek még hozzá a technológiai ismeretek (TK – a tanárok által használt technológiai eszközök ismerete: a projekt esetében a digitális storytelling eszközök használata).

Két-két halmaz közötti területek jelentése:

  • PCK (pedagógiai tartalmi tudás = szakmódszertan) – a projekt speciális tartalmának tanításához való legjobb megoldás: a klímaváltozáshoz és klímaválsághoz kapcsolódó történetek.
  • TCK (technológiai tartalmi tudás) – hogyan használhatjuk szaktárgyunknál a technológiát.
  • TPK (technológiai pedagógiai tudás) – hogyan változik az oktatás a modern eszközök megjelenésével.

Amikor mindhárom elem egymásba ér (TPACK), elérkezünk projektünk céljához, ahogy azt ábra jobb alsó sarkában lévő négyzetben olvasható:

A fő cél, hogy: a tanárok fejlesszék saját kompetenciáikat, hogy ki tudják választani, valamint képesek legyenek alkalmazni azokat a digitális eszközöket, amelyek összhangban vannak a klímaválsággal kapcsolatban összeállított tananyagokkal, és használhatók a diákok számára az alábbiak szerint:

  • erősítik a diákok klímaváltozással kapcsolatos tanulási élményeit és eredményeit;
  • fejlesztik a diákok Európai Kulcskompetenciáit;
  • lehetőséget adnak a diákoknak, hogy hallassák a hangjukat, és konkrét akciók szervezésével cselekedjenek;
  • elősegítik, hogy minél többen – a legkülönbözőbb háttértudással és tanulási stílussal rendelkezők - és minél szélesebb körben tudják használni.”

2. A „tanulás” folyamata a projekt keretén belül:

Ezen az ábrán bemutatjuk a projekt tanulási folyamatát: a múlt, a jelen és a jövő felfedezése megváltoztatja a történetet.

3. Értékelési módszer:

A projekt során használt önértékelő mátrixot az „5. A jövő” című részbe építettük be. A kipróbálásáról szóló tanulmányt innen tölthetik le.