Change the Story
Új klímatörténetek létrehozása egész Európában.

A projekt

A „Change the Story” című projekt 2019 őszén kezdődött 5 ország részvételével és 2022 augusztusáig tart. A projekt címe magyrul: „Változtass a történeten!” lett.

A klímaváltozás, a klímaválság napjaink egyik legfontosabb kihívása. Mindenkit érint, mindannyiunkra tartozik, mindannyiunknak tenni kell azért, hogy elkerüljük a megjósolt katasztrófát, és még van esély! Ehhez arra van szükségünk, hogy mindenki cselekedjen! A fiatalok is léptek: szerte Európában tüntetnek, kezükbe véve a kezdeményezést. Nekik van leginkább szükségük arra, hogy egy élhetőbb jövő irányába fordítsuk a klímaváltozást.

Ezzel a projekttel azokat szeretnénk segíteni, akik más módon gondolják a változások elérését: olyan eszközöket és lehetőségeket nyújtunk nekik, melyek segítségével képesek leszenek változásokat létrehozni. A digitális storytelling, magyarul történetmesélés módszerét alkalmazva 10-14 éves diákok mondhatják el, mit tanultak a múlt hibáiból és milyen jövőben szeretnének élni.

Általános célkitűzésünk, hogy a fiatalok képesek legyenek a klímaváltozásról hatásos történetet alkotni, miközben a digitális technológiát felhasználva kommunikálják az eredményeiket, és ezzel lelkesítenek, buzdítanak másokat is.

A projekt céljairól és eredményeiről itt olvashatnak részletesebben:

Fő célunk, hogy:

 • időszerű és könnyen felhasználható oktatási anyagot kínáljunk a klímaváltozásról;
 • olyan összetett problémákkal foglalkozó feladatokat kínáljunk a fiataloknak, amelyeket társadalmi összefüggések figyelembevételével lehet megoldani;
 • olyan módszereket ajánljunk nekik, melyek segítségével valós, komplex, társadalomtudományi problémákat oldhatnak meg.

A „Változtass a történeten!” projekt keretén belül hatásos történetek születnek:

 • a közösség múltbeli változásairól - a helyi emberek megkérdezésével - arról, hogy milyen események tulajdoníthatók a klímaváltozásnak, illetve melyek idézhették elő azt;
 • a helyi eseményekről, amelyek a jelenben segítenek csökkenteni a klímaváltozás hatásait, vagy alkalmazkodni azokhoz;
 • és végül fontos új történetek, melyeket a fiatalok alkotnak: kigondolják a számukra ideális, fenntartható jövőt és azt, hogy ennek eléréséhez milyen tevékenységeket, cselekvéseket folytassanak.

A „Változtass a történeten!” képessé teszi a fiatalokat arra, hogy:

 • a képességeiket fejlesszék, hogy a klímaválságról szóló összetett témákat kutassanak és vizsgáljanak meg (kutatás alapú oktatás);
 • a közös téma kapcsán összekapcsolják a különböző tantárgyakban - mint pl. történelem, földrajz, természettudományok és nyelvismeret - tanultakat (tantárgyak közötti tanulás);
 • fejlesszék mások meghallgatásában és az interjúkészítésben való készségeiket, hogy különböző információk után kutassanak, valamint ráérezzenek mások szükségleteire (együttérző oktatás);
 • az üzenetüket kommunikálják más országokban és kultúrákban élő emberek felé a digitális technológia segítségével (kultúra-közi és digitális oktatás).

A projekt eredményei:

 • A fiatalok megértik, hogy a klímaváltozás hogyan hat arra a közösségre, amelyben élnek és ők hogyan tudják mindezt aktívan befolyásolni.
 • A fiatalok elkötelezett, tettre kész polgárokká válnak, megértve a szerepüket és felelősségüket.
 • A fiatalok képesek lesznek összetett elbeszéléseket megérteni és azokat mások számára is hozzáférhető módon, tömören bemutatni.
 • A fiatalok fejlett kultúra-közi képességekkel rendelkező európai polgárokká is válnak.
 • Az iskolák jobban megértik a tantárgyak tartalmához és a szakértelemhez köthető digitális „storytelling”-ben rejlő lehetőségeket.
 • A tanárok és diákok digitális kompetenciája fejlődik.
 • Kialakul egy adatbázis, amelyben összegyűjtjük a történeteket.
 • Továbbképzési tananyag készül, mely a tanároknak segít abban, hogyan tanítsák a „storytelling” módszert a digitális technológia használatával.

A projektben részvevő partnerek:

Wilde Awake (Egyesült Királyság) – a projekt koordinátora

Careful Digital (Egyesült Királyság) – az informatikai hátteret biztosítja

Creda Onlus (Olaszország)

Ibrahim Cecen Universitesi, Agri (Törökország)

Magosfa Alapítvány (Magyarország)

Universitat Graz (Ausztria)

A projekt eseményei:

Az első szakaszban kidolgoztuk a tananyagot, amelyet minden országban egy település két-három iskolájában próbáltunk ki. Magyarországon Vácot választottuk, a következő iskolák kapcsolódtak be a projektbe:

Karolina Katolikus Általános Iskola - Kárpátiné Kapos Ildikó tanárnő

Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola - Baráth Bernadett tanárnő

A diákok először a helyi emberek megkérdezésével feltárták a közösség múltját: megkeresték azokat az eseményeket és folyamatokat, amelyek előidézték a klímaváltozást, illetve pozitív irányba változtatták azt. Ezután megvizsgálták napjaink eseményeit: felkutatták településükön azokat a tevékenységeket, amelyek segítenek csökkenteni klímaváltozás hatásait vagy segítenek alkalmazkodni hozzá. Ezután elgondolkodtak a számukra ideális jövőn, és olyan tevékenységeket folytattak, illetve olyan elhatározásokat tettek, amelyek elősegítik ennek elérését. Mindezeket az ismereteket a digitális történetmesélés módszerét alkalmazva másoknak is bemutatták, ezzel lelkesítve az iskolatársakat, településük lakóit, a többi magyarországi fiatalt és végső soron a többi európai ország lakosait is.

Mindeközben elkészült a projekt honlapja.

A második szakaszban újabb iskolákat vontunk be a projektbe. Először a jelentkező tanárokat egy tréning keretében felkészítettük a tananyag használatára, majd ők a saját iskolájukban végzik el a feladatokat a diákokkal.

Az utolsó szakaszban széles körben meghirdetjük a tananyagot és hírt adunk a projekt eseményeiről, eredményeiről, tanulságairól.